Παν. Πατρών 24 & 25/7 – 8ο Διεθνές Συνέδριο Βιοβιομηχανίας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών
και το Beijing University of Chemical Technology
διοργανώνουν στην Αθήνα  το 8ο Διεθνές Συνέδρι
Βιοδιυλιστηρίων και Βιοβιομηχανίας

Ως αποτέλεσμα της μακράς συνεργασίας που έχουμε ως Πανεπιστήμιο Πατρών με το Beijing University of Chemical Technology (BUCT, China), αλλά και του έργου Ελληνο-Κινεζικής συνεργασίας SYNAGRON που σύντομα ολοκληρώνεται (www.synagron.gr ), οργανώνεται στην Αθήνα στις 24 & 25 Ιουλίου 2023 το 8th International Conference on Biorefinery and Biomanufacturing (ICB 2023), βλ. https://icb2023.scievent.com/

Ο αυξανόμενος πληθυσμός και η περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων με βάση τα ορυκτά για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών απαιτεί τεράστιες εξελίξεις στην εύρεση και βιώσιμη χρήση των πόρων μας. Το ICB είναι ένας παραδοσιακός τόπος συνάντησης διεθνών ερευνητών, επενδυτών και υπευθύνων λήψης αποφάσεων, που ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με την πιο πρόσφατη έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα, δημιουργούν νέες διασυνδέσεις και ενισχύουν τις υπάρχουσες συνεργασίες. Αναμένουμε ότι το συνέδριο θα προσελκύσει περισσότερους από 200 συμμετέχοντες με διαφορετικά ενδιαφέροντα για την ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων και τη μετατροπή της βιομάζας σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως π.χ. βιοκαύσιμα, βιοχημικά, βιοενέργεια και άλλα βιοϋλικά, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής στη Γη.

Τις εργασίες του Συνεδρίου θα ανοίξει ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Καθ. Διονύσιος Μαντζαβίνος, ο οποίος και θα εκπροσωπήσει το Πανεπιστήμιο κατά την σύνταξη Δήλωσης Προώθησης Παγκόσμιας Συμμαχίας για Βιοδιυλιστήρια και Βιο-βιομηχανία. Στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (συμ)προεδρεύει ο Καθ. Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.


AgrinioStories