Οι ελιές της Δυτικής Ελλάδας πάνε Νέα Υόρκη

Οι ελιές της Δυτικής Ελλάδας ταξιδεύουν
με το “Mediterranean Aperitivo” στη Νέα Υόρκη

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το Πρόγραμμα ΜΑΡ – Mediterranean Aperitivo στο οποίο η Αγροδιατροφικη Σύμπραξη ΠΔΕ συμμετέχει ως εταίρος, με στόχο την προώθηση της ελληνικής βρώσιμης ελιά στην Αγγλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Tο Πρόγραμμα προτάθηκε από το CONSORZIO DEL VERMOUTH DI TORINO (Επικεφαλής), την Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP (Εταίρος), COOPERATIVA PRODUZIONE COSTIERAGRUMI SOCIETA (Εταίρος) και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Εταίρος) που από κοινού δημιούργησαν

Στο «καλάθι»των μεσογειακών ποιοτικών προϊόντων μπήκαν οι ποιοτικές βρώσιμες Ελιές από τη Δυτική Ελλάδα, μαζί με Βερμούτ από το Τορίνο, Πεκορίνο από την Τοσκάνη και Λεμόνια από την  Αμάλφι . Το ειδικά ανεπτυγμένο μεσογειακό απεριτίφμε ένα συνοδευτικό πιάτο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Mediterranean APeritivo (Mediterranean Aperitivo – Enjoy European Quality!) στο οποίο συμμετέχει η Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τις 15 έως τις 21 Ιουνίου όσοι βρέθηκαν σε δέκα δημοφιλή εστιατόρια του Μανχάταν είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν γευστικά στη Μεσόγειο μέσα από την εμπειρία του “Mediterranean Aperitivo”.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αξιοποιεί τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξη των ποιοτικής βρώσιμης ελιάς που καλλιεργείται και παράγεται στην περιοχή διεκδικώντας έτσι την ενίσχυση και αναγνωρισιμότητα της σε βασικές αγορές στόχους του εξωτερικού.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου “MAP- Mediterranean Aperitivo” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και έχει ως αγορές-στόχο το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Εταίροι είναι οι ConsorzioDelVermouthdiTorino (επικεφαλής εταίρος), Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Consorziotute la Pecorino Toscan oDOP και Cooperativa Produzione Costieragrumi Societa Cooperativa Agricola. Το έργο προσανατολίζεται στους επαγγελματίες δικτύου Ho.Re.Ca. και αποσκοπεί στη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων με δράσεις προώθησης.  Η διάρκεια του έργου είναι τριετής και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 3.019.544 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του έργου: https://www.mediterraneanaperitivo.com/

 


AgrinioStories