Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες και ο Δήμος Μεσολογγίου

Ανάλυση για τις τρεις Αναπτυξιακές Εταιρείες
και ο τρόπος συμμετοχής του Δήμου Μεσολογγίου

  • του Ιάκωβου Παλαιολόγου*

Με την ευκαιρία της εισήγησης και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/06/2023 για την έγκριση συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της  «Τριχωνίδα ΑΕ- Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας» αλλά και των τελευταίων δημοσιευμάτων που αφορούσαν το αν «Χάθηκε  ή δεν χάθηκε η ευκαιρία» για τη συμμετοχή Δήμου Μεσολογγίου στο πρόγραμμα Leader που έτρεξε τελευταία η «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ», ερχόμαστε να ενημερώσουμε τους δημότες μας για τη συμμετοχή του Δήμου στις δύο παραπάνω εταιρείες, καθώς και για την Αναπτυξιακή Εταιρεία που έχει συστήσει ο ίδιος, όπως επίσης και για τα προγράμματα που έτρεξαν ή τρέχουν με τη συμμετοχή ή όχι του Δήμου μας σε αυτές.

Διαπιστώνουμε ότι ο δήμος Μεσολογγίου, συμμετέχοντας στις 3 αναπτυξιακές εταιρείες έχει «εκμεταλλευτεί» ελάχιστα τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται, αφού στις δύο από αυτές δεν έχει υποβάλει καμιά  πρόταση για οποιοδήποτε έργο στην περιοχή του. Στη δε Αιτωλική Αναπτυξιακή, που φαίνεται να είναι η πιο δυνατή και δραστήρια εταιρεία, έχει εγκεκριμένο ποσό έργων μόνο το 21,50%, σε αντίθεση με το Δήμο Ναυπάκτου που φτάνει στο 61,85%. (βλέπε το σχετικό πίνακα παρακάτω).

Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί και εκτελούνται, αφορούν την περιοχή της πόλης του Μεσολογγίου, αγνοώντας τις κοινότητες των δημοτικών ενοτήτων Αιτωλικού και Οινιαδών. Οι δύο μάλιστα από αυτές, αφορούν όχι νέα έργα αλλά αναπλάσεις και διαμορφώσεις – βελτιώσεις. Μάλιστα χάθηκαν ευκαιρίες, όπως το πρόγραμμα για αποχετεύσεις σε Κοινότητες (τοπικού προγράμματος CLLD, υπομέτρο 19.2), αλλά και δεν συμπεριελήφθη καθόλου στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής η πρόταση της Κοινότητας Μεσολογγίου το 2020 για συντήρηση πλωτών εξεδρών και δημιουργία νέων σε όλο το παραλιμνοθαλάσσιο-παράκτιο μέτωπο, όπως και η δημιουργία οικίσκου για υποδοχή επισκεπτών (προτάσεις κοστολογημένες, με μελέτη και εξασφαλισμένους περιβαλλοντικούς όρους).

Προκειμένου ο Δήμος να ενισχύσει την όποια παρέμβασή του στην Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.  και την Τριχωνίδα Α.Ε. θα πρέπει να εξετάζει τη συμμετοχή του στην αύξηση  του μετοχικού τους κεφαλαίου, κάθε φορά που του δίνεται η ευκαιρία.

Όσον αφορά την τύχη της δικής του εταιρείας, της Αναπτυξιακής Μεσολογγίου Α. Ε., «ΑΝ.ΜΕ.Α.Ε.», θα πρέπει να εξετάσει την εξυγίανσή της και τη σωστή λειτουργία της ή τελικά την παύση και τη διάλυσή της.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, αυτό που μετράει και που πρέπει να ενταθεί και να αποτελέσει το μεγάλο στόχο του Δήμου από εδώ και μπρος, είναι η υποβολή όσο το δυνατόν περισσότερων προτάσεων και μελετών, η εξεύρεση χρηματοδοτήσεων και η υλοποίηση έργων παντός είδους σε όλη την έκταση του Δήμου μας.

Εμείς, στο Συνδυασμό Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες, Ευημερία Πολιτών με επικεφαλής την Όλγα Δασκαλή, εργαζόμαστε με το τρίπτυχο:

Μελέτη – Χρηματοδότηση – Υλοποίηση για τις υποδομές μας και επιδίωξη μας είναι η δημιουργία, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, ομάδας διαχείρισης έργων για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.

Ακολουθεί ανάλυση για τις τρεις αναπτυξιακές εταιρείες και ο τρόπος συμμετοχής του Δήμου μας.

Η «Τριχωνίδα ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία»

 

Συστάθηκε το 1997 ως Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.» και δραστηριοποιείται ως Φορέας Υλοποίησης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσιών προς ΟΤΑ και Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει ως μετόχους 18 φορείς μεταξύ των οποίων 6 Δήμοι της Αιτωλ/νίας (εκτός Ναυπάκτου), οι Δήμοι Καρπενησίου, Αγράφων και Μεγανησίου και 8 άλλοι φορείς της περιοχής. Ο Δήμος μας συμμετείχε με 3.084 μετοχές, κεφάλαιο 3.048,00 €, και ποσοστό 1,84%. και με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να διατηρήσει το σημερινό ποσοστό του καταβάλλοντας το ποσό των 721,00€ για την αγορά 721 τεμαχίων μετοχών αξίας ενός (1) € έκαστη.

Ωστόσο, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ο Δήμος Μεσολογγίου δεν περιλαμβάνεται σήμερα στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, στην οποία περιλαμβάνονται οι άλλοι πέντε (5) δήμοι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. «Τριχωνίδα ΑΕ»,  Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020». Σημειωτέον ότι η περίοδος για την ηλεκτρονική υποβολή πρότασης είναι από 01-06-2023 έως 29-08-2023.

Ωστόσο, και σε προηγούμενη πρόσκληση, που έληξε  στις  16/04/2021, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» δεν συμπεριελήφθη ο Δήμος, αφού δεν υπέβαλε κανένα πρόγραμμα, με άλλα λόγια δεν έχει εκμεταλλευτεί σε καμιά περίπτωση τη συμμετοχή του σε αυτή την αναπτυξιακή εταιρεία.

Η «Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.»

H εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 και η μετοχική σύνθεση της εταιρείας σήμερα, περιλαμβάνει 20 μετόχους μεταξύ των οποίων τους Δήμους Ναυπακτίας, Δωρίδος, Θέρμου, Καρπενησίου, Ι.Π. Μεσολογγίου και Ξηρομέρου. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 289.258,00€. Ο Δήμος μας συμμετέχει με 20.000 μετοχές, κεφάλαιο 289.258,00 €, και ποσοστό 6,91%.

Κατά το 2019 μετά από πρόσκληση της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε στο πλαίσιο των δράσεων 19.2.4 & 19.2.6 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, ο Δήμος Μεσολογγίου υπέβαλε αιτήσεις για την ένταξη έργων δημοσίου χαρακτήρα της περιοχής του μαζί με τους Δήμους Ναυπάκτου και Ξηρομέρου, συνολικού προϋπολογισμού 6.419.641,98 €. Τελικά, εγκρίθηκαν για ένταξη και τα  24 έργα δημόσιου χαρακτήρα, που είχαν αξιολογηθεί θετικά.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος μας υπέβαλε πρόταση για 4 έργα που αφορούσαν: 1) την κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα δημοτικού σταδίου Δ.Δ. Αιτωλικού, εγκεκριμένου ποσού  328.245,00 €, 2) την ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι, εγκεκριμένου ποσού  600.000,00 €, 3) τη δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης εγκεκριμένου ποσού  50.000,00 €. (Έργα των υποδράσεων 19.2.4 & 19.2.6 του CLLD/LEADER) και 4) τη διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρος πρασίνου (έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας  2014-2020).

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η ΔΕΥΑ Ναυπάκτου  υπέβαλαν 17 έργα, εγκεκριμένου ποσού 4.539.979,98

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου υπέβαλε 2 έργα, εγκεκριμένου ποσού 245.520,00 € και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας και Λευκάδας, η Ελληνική Αστυνομία και Λαογραφικός Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Ναυπακτίας ‘Ο ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ’ υπέβαλαν 4 έργα, εγκεκριμένου ποσού 977.896,00. (βλέπε το σχετικό πίνακα παρακάτω).

Τέλος, ο δήμος μας υπέβαλε στην εταιρεία Αιτωλική Αναπτυξιακή με ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στις 09/06/2023, στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 πρόταση με δύο υποπρογράμματα, το πρώτο  για αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη Δ.Ε. Μεσολογγίου, ύψους  συνολικής αξίας 594.456,00 €  και το δεύτερο για αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στις Δ.Ε. Αιτωλικού και Οινιαδών, ύψους  συνολικής αξίας 395.064,00 €. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνουν δεκτές οι 2 αυτές προτάσεις αφού: 1) η συνολική κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται μόνον σε 1.700.00,00 €, ποσό που τα υποβληθέντα έργα από όλους τους δήμους, υπερβαίνουν, 2) απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί η διαθεσιμότητα των πόρων της Πρόσκλησης, 3) προβλέπεται αυστηρή τήρηση της  βαθμολογικής σειράς κάθε πρότασης και 4) υπάρχουν διάφορα προβλήματα στην υποβληθείσα εκ μέρους του Δήμου μας, αίτηση.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία
του Δήμου Μεσολογγίου «ΑΝ.ΜΕ.Α.Ε.»

 

Στο Δήμο μας «λειτουργεί» τουλάχιστον από το 2009, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία « Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΜΕ.Α.Ε.», που διαθέτει 90.000 μετοχές και ψήφους με εκπρόσωπο τον εκάστοτε δήμαρχο Μεσολογγίου.

Ωστόσο, από το 2009 μέχρι το 2016 δεν υπάρχουν στοιχεία για οποιαδήποτε δραστηριότητα στη Διαύγεια. Μόλις το 2017 υποβλήθηκαν οι εκθέσεις διαχείρισης  του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και οι εγκρίσεις  των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016.

Όλη αυτή τη χρονική περίοδο, ένα μόνο μοτίβο επαναλαμβάνεται μονότονα στις εκθέσεις διαχείρισης χρήσης  και στο σημείο που αναφέρεται στην  εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας : «Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση δεν επέδειξε καμία δραστηριότητα. Προσδοκούμε σε επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας στα αντικείμενα που προβλέπονται από το καταστατικό της».

Το κύριο θέμα, μέσα από το σύνολο των 6 Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου (Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου, είναι η εκλογή μελών νέου διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά και το μόνο θέμα, μέσα από τις  8 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και η κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του. Δεν υπάρχει δηλαδή οποιοδήποτε στοιχείο που να δικαιολογεί τη σωστή λειτουργία και τη δράση της εταιρείας. Αξίζει τέλος, να αναφερθεί ότι μέσα σε αυτή τη δημοτική περίοδο 2019-2023, η Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. έχουν συνεδριάσει μία και μοναδική φορά.

*Ιάκωβος Παλαιολόγος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό
“Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες, Ευημερία Πολιτών”
Επικεφαλής συνδυασμού Όλγα Δασκαλή
Είμαστε εδώ! Είμαστε έτοιμοι! Για ένα βιώσιμο μέλλον για τον τόπο μας.

 


Οι ενυπόγραφες απόψεις που δημοσιεύουμε εκφράζουν τον συντάκτη τους,
χωρίς να συμπίπτουν κατ’ ανάγκη και εξ ολοκλήρου  με την άποψη μας

AgrinioStories