Ο Ζαΐμης συνυπέγραψε τη δήλωση της CPMR

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Φωκίων Ζαΐμης
συνυπέγραψε τη δήλωση της CPMR
«Οι Φίλοι της Μακροπεριφέρειας Μεσογείου»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας και Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR,  Φωκίωνας Ζαΐμης,  βρέθηκε τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 στις Βρυξέλλες, καθώς συνυπέγραψε μαζί με άλλους περιφερειακούς και κυβερνητικούς εκπροσώπους από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Τουρκία τη Δήλωση «Οι Φίλοι της Μακροπεριφέρειας Μεσογείου».

Μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη παρευρέθηκε και η εκπρόσωπος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες,  Ηράκλεια Σχοινά, Ακόλουθος Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής. Να σημειωθεί επίσης πως ο Αντιπεριφερειάρχης εκπροσώπησε στην πρωτοβουλία αυτή και την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων.

Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενωθούν όλες οι προσπάθειες, ώστε να καταστεί η  Στρατηγική για την Μακροπεριφέρεια Μεσογείου πραγματικότητα. Πραγματοποιήθηκε στρογγυλή τράπεζα στην οποία μίλησαν σημαντικοίεκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και τα ενδιαφερόμενα και άμεσα εμπλεκόμενα δίκτυα επχειρηματολογώντας υπέρ Μιας Στρατηγικής για την Μακροπεριφέρεια της Μεσογείου με βάση τις τελευταίες εκθέσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ (2022) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τον εισηγητή FrançoisAlfonsi (προσεχώς το 2023).

Η Πρωτοβουλία έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της Περιφέρειας Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, της Κυβέρνησης της Καταλονίας,καθώς και των εταίρων της MedCoopAlliance*

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης,δήλωσε σχετικά: «Αναφέρθηκα στην σημασία της πρωτοβουλίας για την ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη της Μεσογείου με επίκεντρο ιδίως την Ανατολική Μεσόγειο. Η Μεσόγειος από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν το λίκνο του πολιτισμού, της ανάπτυξης, του εμπορίου, των τεχνών και επιστημών χωρίς βέβαια να εκλείπουν και οι αιματηροί σκληροί πόλεμοι. Οι λαοί των χωρών όμως αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με πολιτιστικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτικές διαφοροποιήσεις ασφαλώς, αλλά με κοινό στόχο την ειρήνη, ασφάλεια και υγιή ανάπτυξη με προτεραιότητα στην περιβαλλοντική επαγρύπνηση στην μείωση των μεταναστευτικών ροών στην υγιή ανάπτυξη στον κάθε τόπο χωριστά. Τα σύνορα υπάρχουν και πρέπει να είναι σεβαστά όμως πολλά προβλήματα δεν γνωρίζουν σύνορα και η αντιμετώπισή τους πρέπει να είναι διακρατική, διαπεριφερειακή και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Θα πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος και να εστιάσουμε στα προβλήματα των πολιτών με ειλικρινή διάλογο σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, δήμου, περιφέρειας με την στήριξη των κρατικών οντοτήτων. Αν υπάρχει συνεχής και σοβαρός διάλογος τότε και οι εντάσεις μπορεί να είναι λιγότερες και ο ένας να κατανοεί τον άλλο με σεβασμό. Δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα αλλά θα έχουμε ένα ακόμα πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας που μπορεί να αποκλιμακώνει τις εντάσεις και να στηρίζεται με συγκεκριμένα έργα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Το επόμενο βήμα θα είναι η προώθηση της πρωτοβουλίας σε επίπεδο Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Η Γενική Γραμματέας της CPMR,Ελένη Μαριάνου, χαρακτηριστικά επισήμανε:«Μια Μακροπεριφέρεια για τη Μεσόγειο έχει ζητηθεί από τα μέλη της CRPM από όλες τις ακτές και όλους τους εταίρους. Οι περιφέρειες θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να εργαστούν μαζί σε ένα κοινό πλαίσιο για να εξασφαλίσουν μια δίκαιη οικολογική μετάβαση για τις νέες γενιές! Ας το κάνουμε νωρίτερα ως CRPM για όλες τις Περιφέρειές μας!»

Να σημειωθεί επίσης πως την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και συγκεκριμένα τον Aντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνα Ζαΐμη, έχει προτείνει, δια μέσου επιστολής, η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR στον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Νίκο Δένδια, να αναλάβει όλο το συντονισμό, για την Ελλάδα, της προσπάθειας που γίνεται για την υιοθέτηση μιας νέας στρατηγικής για την Μακροπεριφέρεια Μεσογείου.

Λίγα λόγια σχετικά με τη Δήλωση:

Η παρούσα πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινότητας που πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα να ενισχυθεί η συνεργασία στη Μεσόγειο, διερευνώντας τον πλούτο και τις δυνατότητές της με μεγαλύτερη συνοχή, με αυξημένη συμπληρωματικότητα και αλληλεγγύη. Λειτουργώντας συμπληρωματικά σε ένα πλαίσιο όπου ήδη υπάρχουν πρωτοβουλίες και προγράμματα, μια μακροπεριφερειακή στρατηγική θα οδηγήσει  σε αυξημένη συνοχή και ολοκλήρωση μεταξύ αυτών των δράσεων που ήδη εφαρμόζονται, επιτρέποντας παράλληλα συμπληρωματικότητα, περισσότερο ορθολογισμό στη χρήση των πόρων και αποτελεσματική κοινή εργασία προς μια κατεύθυνση εξεύρεσης κοινού εδάφους για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική συνοχή και λύσεων σε κοινές προκλήσεις.

Οι Φίλοι της Μεσογειακής Μακροπεριφέρειας είναι μια ανοιχτή πρωτοβουλία. Κάθε φορέας, οντότητα ή ιδιώτης είναι ελεύθεροι να ενταχθούν σε αυτήν την κοινότητα υπογράφοντας τη δήλωση και δεσμευόμενοι να εκπληρώσουν τις αρχές της:σταδιακή προσέγγιση,  εθελοντική προσέγγιση,  κοινή πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, προτεραιότητα το κλίμα, προώθηση της ιδέας μιας παγκόσμιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής, διάδοση της πρωτοβουλίας, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμμετοχή στις συνεδριάσεις, στις  συζητήσεις και δράσεις της πρωτοβουλίας, διάδοση και αναδημοσίευση σχετικού ψηφιακού και έντυπου πληροφορικού υλικού.

 


AgrinioStories