Ο Δήμος Αγρινίου επιδοτεί με 150.000 ευρώ το Αστικό ΚΤΕΛ

Στο 30,07% πάνω στην εκτιμώμενη αξία
των δρομολογίων που παρουσιάζουν
μικρή επιβατική κίνηση ανέρχεται η συνδρομή
του Δήμου Αγρινίου προς το Αστικό ΚΤΕΛ
για να διατηρηθούν τα «προβληματικά» δρομολόγια

Η συνδρομή αυτή αποτελεί απόφαση του συνόλου των μελών
και των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Όπως προέκυψε από σχετική μελέτη, η συνολική δαπάνη δεκατεσσάρων προβληματικών εισπρακτικά δρομολογίων εξαιτίας της μικρής πληρότητας τους για το έτος 2024, εκτιμήθηκε στο ποσό των 498.747,38 ευρώ με ΦΠΑ, γεγονός που καθόρισε και το ποσό της επιχορήγησης του Δήμου Αγρινίου στις 150.000 ευρώ, Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στο Αστικό ΚΤΕΛ μέσα στο 2024, σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

Εκτός όμως από την χορήγηση του παραπάνω ποσού η σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στο Δήμο Αγρινίου και το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου ΑΕ, θα περιλαμβάνει και τους παρακάτω όρους τους οποίους το ΚΤΕΛ καλείται να εφαρμόσει:

 1. Συνέχιση της λειτουργίας των γραμμών Μ1 και Μ2 με τιμή εισιτηρίου: 1,00 ευρώ για κάθε γραμμή και μειωμένο εισιτήριο 0,60 ευρώ για πολύτεκνους, ανέργους και φοιτητές. Οι ανάπηροι δε θα καταβάλλουν εισιτήριο.
 1. Όλοι οι μαθητές (με την επίδειξη του μαθητικού δελτίου), μετακινούνται σε όλα τα δρομολόγια της αστικοποιημένης περιοχής πρωί και απόγευμα με έκπτωση 50%.
 1. Εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων στην γραμμή Μ1 προς το Νέο Νοσοκομείο Αγρινίου όπως παρακάτω:
 • τα ΣΑΒΒΑΤΑ ώρες 16:30, 18:00 και 20:15 και
 • τις ΚΥΡΙΑΚΕΣ και αργίες τις ώρες 6:45, 08:30, 10:00, 14:45, 17:00 και 20:00.
 • Τα επιπλέον δρομολόγια της γραμμής Μ1 θα εκτελούνται και τη Χειμερινή και την Θερινή περίοδο.
 1. Επιπλέον δρομολόγια στη γραμμή Αγρίνιο – Μακρυνεία τις ΚΥΡΙΑΚΕΣ, τις ώρες 08:30, 13:15 και 17:15.

Στη σύμβαση επίσης προστέθηκαν οι παρακάτω όροι:

 1. Όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από το Αστικό ΚΤΕΛ καθώς και τα πρόσθετα δρομολόγια που εγκρίνονται με τη σύμβαση, εκτελούνται με ακρίβεια και τροποποιούνται μόνο μετά από απόφαση Δημάρχου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εκτέλεση δρομολογίων, επιβάλλεται σε βάρος του Αστικού ΚΤΕΛ, με απόφαση Δημάρχου, ειδική ποινική ρήτρα ίση με το πενταπλάσιο της αξίας του δρομολογίου, όπως η αξία του δρομολογίου θα προσδιοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Κατά της απόφασης για επιβολή ποινικής ρήτρας, το Αστικό ΚΤΕΛ μπορεί να υποβάλει σχετική ένσταση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης, η οποία απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο αποφασίζει σχετικά. Αν δεν υποβληθεί ένσταση ή η ένσταση απορριφθεί, το ποσό της ποινικής ρήτρας αφαιρείται από την επόμενη μηνιαία πληρωμή.

 1. Το σύνολο της ετήσιας συμμετοχής του Δήμου αναπροσαρμόζεται μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον λόγω αλλαγής της νομοθεσίας προκύψουν αλλαγές στις νόμιμες επιβαρύνσεις της σύμβασης (κρατήσεις, ΦΠΑ κλπ), αυτές βαρύνουν το συμβαλλόμενο μέλος το οποίο είναι υπόχρεο για την καταβολή τους. Αν οι επιβαρύνσεις αφορούν το Δήμο Αγρινίου, η δαπάνη πληρώνεται από τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου για τη συμμετοχή στο μεταφορικό έργο, καθ’ υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης της σύμβασης μετά από σχετική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι γραμμές οι οποίες έχουν μικρή πληρότητα και επιχορηγούνται από το Δήμο είναι:

 1. Αγρίνιο – Σπολάϊτα – Ματσούκι – Καστράκι
 2. Αγρίνιο – Σπολάϊτα
 3. Αγρίνιο – Λεπενού
 4. Αγρίνιο – Λεπενού – Οχθια
 5. Αγρίνιο – Αγγελόκαστρο
 6. Αγρίνιο – Παντάνασσα (από Αβώρανη)
 7. Αγρίνιο – Παραβόλα (από Αβώρανη)
 8. Αγρίνιο – Ποταμούλα
 9. Αγρίνιο – Παναιτώλιο
 10. Αγρίνιο – Παναιτώλιο – Καινούργιο
 11. Αγρίνιο – Παναιτώλιο – Καινούργιο – Παραβόλα – Παντάνασσα – Μυρτιά
 12. Αγρίνιο – Λυσιμαχεία
 13. Αγρίνιο – Παναιτώλιο – Καινούργιο – Παραβόλα
 14. Αγρίνιο – Γαβαλού – Δαφνιάς (μόνο Κυριακή και Σάββατο)

 

Διαβάστε περισσότερα
με click στο Posted in Αγρίνιο