Νικολακόπουλος: Εκπνέει η προθεσμία για τα αθλητικά σωματεία

Δ. Νικολακόπουλος: Εκπνέει στις 31 Ιουλίου 2023
η προθεσμία για την εγγραφή αθλητικών σωματείων
στο Μητρώο της Γ.Γ. Αθλητισμού

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού, Δημήτρης Νικολακόπουλος, ενημερώνει ότι στις 31 Ιουλίου 2023 λήγει η αποκλειστική προθεσμία για την εγγραφή των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τα αθλητικά σωματεία έχουν την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες και της παραχώρησης σε αυτά αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοτικών και εθνικών. Αποκλειστική προθεσμία για όλες τις παραπάνω ενέργειες είναι η 31η Ιουλίου 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη δοθεί μία παράταση με την υπ’ αριθμ. 289821 (ΦΕΚ 3983/Β/22-6-2023)απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο είναι η κατάθεση των προβλεπόμενων από το Νόμο δικαιολογητικών στην αρμόδια Περιφέρεια (Διεύθυνση Ανάπτυξης) προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές βεβαιώσεις.

Καλούνται τα αθλητικά σωματεία που δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή, στην άμεση διεκπεραίωσή τους.

 

 


AgrinioStories