27 Σεπτεμβρίου 2022

Αιτωλοακαρνανία – 46 εμβόλια στις 8/8

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022
έγιναν στη Δυτική Ελλάδα 69 εμβόλια
εκ των οποίων τα 46 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών……………………………………………339.670 (+46 την 08/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση………………………………126.717 (+1 την 08/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών…………………..121.921 (+2 την 08/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης…………….98.636 (+44 την 08/08/2022)

ΑΧΑΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών……………………………………………589.037 (+15 την 08/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.377
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών…………………..214.077
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης…………….164.582 (+15 την 08/08/2022)

ΗΛΕΙΑ

 • Σύνολο εμβολιασμών……………………………………………257.899 (+8 την 08/08/2022)
 • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση………………………………97.891 (+2 την 08/08/2022)
 • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών…………………..94.844 (+2 την 08/08/2022)
 • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης…………….72.399 (+6 την 08/08/2022)

AgrinioStories