Νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Ηλεία

Υπεγράφη η σύμβαση
για νέο για νέο αντιπλημμυρικό έργο στην Ηλεία

Πρόκειται για το έργο «Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων
Εργασίες Συντήρησης – Αποκατάστασης
Αντιπλημμυρικών έργων Ποταμού Αλφείου».

Ανάδοχος του έργου είναι η ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε και η τελετή υπογραφής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Π.Δ.Ε.)/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.)

Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 24 μήνες και η αρχική εκτιμώμενη αξία του έργου με τον ΦΠΑ είναι 8,7 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 7,4 εκατ. ευρώ).

Το αντικείμενο του έργου

Στο πλαίσιο τού υπόψη έργου, θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφειό Π.Ε. Ηλείας.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

  • Συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε συγκεκριμένες θέσεις.
  • Απομάκρυνση– καθαρισμός βλάστησης, φερτών υλικών και απορριμμάτων κατά μήκος της κοίτης στις ανωτέρω θέσεις.
  • Καθαρισμός τεχνικών από βλάστηση, φερτά υλικά και απορρίμματα, όπου υπάρχουν στις ανωτέρω θέσεις.
  • Αποκατάσταση δικτύων αποστράγγισης από σωλήνες διαφόρων διατομών και ειδικότερα στη συμβολή του Σελινούντα με το αποστραγγιστικό δίκτυο.
  • Τοποθέτηση αντεπίστροφων αντιπλημμυρικών βαλβίδων σε διάφορες θέσεις του δικτύου αποστράγγισης για αποφυγή του φαινομένου αντίστροφης ροής των υδάτων από τον ποταμό προς τα αγροτεμάχια σε συνθήκες πλημμύρας – ανύψωσης της στάθμης του ποταμού.

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Μεσολόγγι