2 Ιουλίου 2022

Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 14ῃ Ιουνίου…

  • Συνέβη στο Αγρίνιο στις  14 Ιουνίου του:

1961: Ίδρυση και λειτουργία από την επόμενη χρονιά,
ειδικών τμημάτων σχεδιαστών στη δημόσια σχολή
εργοδηγών και τεχνικών βοηθών του Αγρινίου

14 Ιουνίου 1961

Ο υπουργός Παιδείας της Κυβέρνησης Καραμανλή (1958 – 1961), Γιώργος Βογιατζής, δήλωσε ότι αποφασίστηκε η ίδρυση και λειτουργία από την επόμενη χρονιά, ειδικών τμημάτων σχεδιαστών στη δημόσια σχολή εργοδηγών και τεχνικών βοηθών του Αγρινίου. Η δήλωση αφορούσε και στις άλλες δημόσιες σχολές της Ελλάδας. Στα τμήματα αυτά γίνονταν δεκτοί κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξεως του οκταταξίου γυμνασίου και η φοίτηση ήταν τριετής. (Ελευθερία 14/6/1961)

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης:


AgrinioStories| Πηγή: Αρχείον Αγρινίου