Μεσολόγγι – Εγκρίθηκε η συνέχιση του «Κοινωνικού παντοπωλείου»

Εγκρίθηκε η συνέχιση της δράσης:
«Κοινωνικό παντοπωλείο
του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου»

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει ότι εγκρίθηκε η συνέχιση της Δράσης « Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου » . Η πρόταση που κατατέθηκε στην Διαχειριστική Αρχή δέχτηκε θετική αξιολόγηση και θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. « ΔΥΤΙΚΉ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» με το ποσό των 108.840,42 €.

Η Δομή εξασφάλισε την παράτασή της και την ομαλή λειτουργία της μέχρι την 31/12/2025 ,όπου θα επανεξεταστεί η συνέχισή της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο μέσω της λειτουργίας του ,από 20/1/2018 μέχρι και σήμερα , παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης ,επισιτιστικής και υλικής βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Η Δομή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου διανέμει κάθε μήνα τρόφιμα συσκευασμένα και είδη ατομικής υγιεινής σε περισσότερες από 200 οικογένειες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες .
Βιώνοντας μια καθημερινότητα ,όπου η οικονομική κρίση δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης των οικονομικά αδύνατων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , η συνέχιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου κρίθηκε επιτακτική.

 

 


AgrinioStories