Μεσολόγγι 31/10 – Τακτική συνεδρίαση Δημ. Συμβ.

Τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου
την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023

Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 στις 7:30 το απόγευμα θα πραγαμτοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 3ου πρακτικού για την διενέργεια προμήθειας φρέσκου γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 2. Έγκριση 4ου πρακτικού για την διενέργεια προμήθειας ΜΑΠ δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης “Συνέχιση δράσης Κέντρο κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με κωδικό ΟΠΣ 6002316 στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021- 2027” (εισηγητής κ.ΜπαλαμπάνηςΔημήτρ.–Αντιδήμαρχος).
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις οδών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.– Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου “Διάνοιξη δρόμων σε σχέδιο πόλης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
 7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Έργα ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κ.Μελαχρή Περσ.–Αντιδήμαρχος).
 8. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ηλεκτρ. διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»” για ένα έτος (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 9. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 10. ‘Έγκριση παράτασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο ‘‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγήτρια κ.ΜελαχρήΠερσ.–Αντιδήμαρχος).
 11. ‘Έγκριση χορήγησης βοηθήματος σε άπορους συνδημότες λόγω εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων (εισηγητής κ.ΜπαλαμπάνηςΔημήτρ.–Αντιδήμαρχος).

 

 


AgrinioStories