Μεσολόγγι 25/10 – Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου,
σήμερα, 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 στο Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου σύμφωνα με το άρθρο 67 τουΝ. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 269/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΓΧΩΡΖ-ΖΕΝ) απόφασής μας, ως προς την αντικατάσταση Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησηςπαραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002289 (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώργ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
  2. Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 284/2019 (ΑΔΑ:68ΡΞΩΡΖ-ΑΗΑ) απόφασής μας, ως προς τον ορισμό υπεύθυνου υπαλλήλου του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, ως συνεργάτη γιατην υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» (εισηγητήςκ.Μπαλαμπάνης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος).
  3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφ. 29/2021) περί έγκρισης παραδοτέων που αφορούν την σύμβαση αρ. πρωτ. 22992 19/12/2018 με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικούισοζυγίου-Αστική Βιώσιμη κινητικότητα» στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικήςκαι τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος –Δήμαρχος).
  4. Επιστροφή τάφων (εισηγητής κ.Αλετράς Αντώνιος – Αντιδήμαρχος).
  5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 20/2022) σχετικά με σχετικά με έγκριση πίνακα χειμερινών δρομολογίων 2022-2023 από 15-09-2022 έως 30-06-2023 Αστικού ΚΤΕΛ Ι.ΠΜεσολογγίου (εισηγητής κ.Αλετράς Αντώνιος – Αντιδήμαρχος).

 Παρακολουθήστε την συνεδρίαση ΕΔΩ

 


AgrinioStories