Μέλη ΔΕΠ: «Η αποτυχία αυτή τη φορά έχει όνομα»

Μέλη Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας
Πανεπιστημίου Πατρών:
«Τρία διαφορετικά ιδρύματα με επτά διαφορετικούς πρυτάνεις
και οκτώ κυβερνήσεις με 14 υπουργούς παιδείας έχουν πειραματιστεί
με τις καριέρες, το ακαδημαϊκό κύρος και εν τέλει με τις ζωές μας».

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών μετά το γεγονός της εισαγωγής στο νεοσύστατο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο εισάγονται 0 (μηδέν) φοιτητές από τα ΓΕΛ και 13 από τα ΕΠΑΛ. εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν:

«Τα αποτελέσματα εισαγωγής υποψηφίων που ανακοινώθηκαν στις 27/7/2023, κατέδειξαν αδιαμφισβήτητα την αποτυχία της «ισχυρής γεωπονικής σχολής στην Αιτωλοακαρνανία», έτσι όπως την εισηγήθηκε το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ)και τη θεσμοθέτησε το ΥΠΑΙΘ: συνολικά 126 φοιτητές προερχόμενοι από το ΓΕΛ εισήχθησαν στα 4 τμήματα της Γεωπονικής Σχολής με έδρα το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, και επιπλέον 54 φοιτητές από το ΕΠΑΛ με ειδικές εξετάσεις. Ειδικότερα, στο νεοσύστατο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο εισάγονται 0 (μηδέν) φοιτητές από τα ΓΕΛ και 13 από τα ΕΠΑΛ.

Το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας δεν δημιουργήθηκε σε «λευκό χαρτί» αφού το ΠΠ εισηγήθηκε και το ΥΠΑΙΘ μετεξέλιξε ένα πολυτεχνικό τμήμα σε γεωπονικό! Συγκεκριμένα, πρόκειται για μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού που εκπόνησε το ΠΠ κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, στη συνέχεια ψηφίστηκε από την Σύγκλητο, εγκρίθηκε από την ΕΘΑΑΕ και νομοθετήθηκε από το ΥΠΑΙΘ, παρότι θεωρητικώς υπεύθυνος για την διάρθρωση των Ιδρυμάτων και για τον εθνικό σχεδιασμό για την Παιδεία είναι η εκλεγμένη κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος απορροφήθηκε από το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας το οποίο ταυτοχρόνως ιδρύθηκε.

Πέραν αυτών, η ουσία βρίσκεται στο ότι ο πειραματισμός αυτός έγινε χωρίς μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η άποψη των ενδιαφερόμενων μελών του Τμήματος και χωρίς εναλλακτικό σχέδιο για την περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά. Αντιρρήσεις και αιτιάσεις επί του σχεδίου του στρατηγικού σχεδιασμού διατυπώθηκαν από το τμήμα μας ήδη από τότε (26/2/2021), όπου σε κατά πλειοψηφία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επισημαίναμε πως «… Το σχέδιο χαρακτηρίζεται από ελλιπή καταγραφή των δεδομένων, ασάφεια στις προτάσεις του καθώς επίσης και από έλλειψη ακαδημαϊκής, κοινωνικής και τεχνοκρατικής τεκμηρίωσης για τις λύσεις που προτείνονται σε αυτό. Επίσης, επισημαίνεται ότι το σχέδιο προέκυψε χωρίς να έχει προηγηθεί καμία σχετική απόφαση των συνελεύσεων των σχετιζόμενων τμημάτων …» και παρακάτω «…[η Γενική Συνέλευση] διαπιστώνει ότι το Tμήμα «Αειφορικής Γεωργίας» που προτείνεται να απορροφήσει το Tμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος δεν είναι βιώσιμο…» (ολόκληρη η τότε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος εδώ: http://www.env.upatras.gr/…/atta…/apofasi_synelefsis.pdf )

Δεν μας άκουσε κανένας…

Και με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων, δυστυχώς οι προβλέψεις μας επιβεβαιώθηκαν. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε το λειψό υφιστάμενο προσωπικό του Τμήματος να οργανώσει ένα αξιοπρεπές πρόγραμμα σπουδών σε ένα άγνωστο εν πολλοίς εκπαιδευτικό πεδίο, να προσδώσει καινοτομικό χαρακτήρα σε αυτό το ασαφούς τίτλου Τμήμα, να διαφημίσει την έννοια της αειφορίας στην κοινωνία διαμέσου κύκλου ομιλιών, να παράξει ερευνητικό έργο σε κατάσταση μετασχηματισμού του ερευνητικού του πεδίου και συνεπαγόμενων αυτού δυσχερειών νομοθετικού χαρακτήρα.

Όμως, η αποτυχία αυτή τη φορά έχει όνομα. Συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών που το σχεδίασαν με τον τρόπο που το σχεδίασαν και τους συμβιβασμούς που έκαναν, τα μέλη της Συγκλήτου του ΠΠ που το ψήφισαν παρά τις αντιρρήσεις και τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν, την Πρυτανική Αρχή του ΠΠ που ήταν ο ιθύνων νους και η βασική οργανωτική δύναμη του εγχειρήματος, την ΕΘΑΑΕ που ενέκρινε αβρόχοις ποσί το σχέδιο και τους αρμόδιους Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας που εν τέλει ίδρυσαν αυτό το Τμήμα βαπτίζοντας τους μηχανικούς γεωπόνους και νομοθέτησαν κωμικοτραγικές καταστάσεις όπως την απονομή διπλώματος μηχανικού περιβάλλοντος από την Γεωπονική Σχολή του ΠΠ.

Τώρα όμως, ο κόμπος των αέναων σχεδιασμών επί χάρτου έφτασε στο χτένι των μηδενικών φοιτητών. Αρκετά λοιπόν με τους πειραματισμούς. Τρία διαφορετικά ιδρύματα με επτά διαφορετικούς πρυτάνεις και οκτώ κυβερνήσεις με 14 υπουργούς παιδείας έχουν πειραματιστεί με τις καριέρες, το ακαδημαϊκό κύρος και εν τέλει με τις ζωές μας. Απαιτούμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τις Πρυτανικές Αρχές προκειμένου να βρεθεί από κοινού μια βιώσιμη λύση για όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματός μας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικοί).

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας
Αντωνοπούλου Γεωργία
Αντωνοπούλου Μαρία
Ζώτος Αναστάσιος
Κουτελιέρης Φραγκίσκος
Κούτσιας Νίκος
Τεκερλεκοπούλου Αθανασία
Τσιάμης Γιώργος
Φωτιάδη Αγγελική»

 


AgrinioStories