Ορκωμοσία Προπτυχιακών και Διδακτορικών Αειφορικής Γεωργίας

Ορκωμοσία των Προπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών του Τμήματός Αειφορικής Γεωργίας Στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Η ορκωμοσία των Προπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών του […]

Μέλη ΔΕΠ: «Η αποτυχία αυτή τη φορά έχει όνομα»

Μέλη Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας Πανεπιστημίου Πατρών: «Τρία διαφορετικά ιδρύματα με επτά διαφορετικούς πρυτάνεις και οκτώ κυβερνήσεις με 14 υπουργούς παιδείας έχουν πειραματιστεί με τις καριέρες, […]