Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 24 Νοεμβρίου…

Καλεντάρι της 24ης Νοεμβρίου:
Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας

1956: Μεταθέσεις Πταισματοδικών

24 Νοεμβρίου 1956

Σύμφωνα με όσα ακούγονταν ως κοινή ομολογία, έγραφε το ΕΜΠΡΟΣ, η επαρχία Τριχωνίας και ιδιαίτερα η πόλη του Αγρινίου, αποδέχθηκε με ευγνωμοσύνη τη σύσταση στην πόλη ειδικού Πταισματοδικείου. Αλλά τα καλά της σύστασής του μειώνονται στη συνείδηση της κοινωνίας, η οποία βλέπει συχνές μεταθέσεις Πταισματοδικών γιατί δεν υποκύπτουν στις παράλογες αξιώσεις της «ισχυούσης πολιτικής». Μέσα σε πέντε μήνες μετατέθηκαν μετά από πολιτική απαίτηση αναγνωρισμένης ακεραιότητας Πταισματοδίκες, όπως ο Πανόπουλος και ο Βαγιάνης, ενώ συζητούνταν και η μετάθεση του Γενικού Γραμματέα του Πταισματοδικείου Π. Κυρίτση. Η οργή όσων μετατίθενται, αναφέρει το δημοσίευμα, «Ξεσπά εις την ράχην των εισαγομένων επί διαφόροις παραβάσεσιν  ενώπιον του Πταισματοδικείου, δικαζομένων των πλείστων αναπολογήτων εις πρόστιμον 9 δραχμών διά να μην δύνανται κατά των καταδικαστικών τούτων αποφάσεων να ενασκήσωσι το ένδικον μέσον της εφέσεως. Ας ελπίσωμεν ότι η ισχύουσα πολιτική πειθομένη περί του αστόχου των συχνών τούτων μεταθέσεων των Πταισματοδικών θα αφήση αυτούς ελευθέρους ίνα κατά συνείδησιν εκτελέσωσι τα καθήκοντά των, εν τω μέλλοντι». (ΕΜΠΡΟΣ Φύλ. 27.11.1908, Σελ. 6)

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Πλατεία Φλέμιγκ τη δεκαετία του ’50. Η φωτογραφία είναι ολίγον θολή, αλλά θεωρώ ότι δίνει το χρώμα της πόλης εκέινη την εποχή.

Διαβάστε όλες τις ημερομηνίες στο ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
κάνοντας clik πάνω στον σύνδεσμο που ακολουθεί

AgrinioStories