Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 1ῃ Ιουνίου …

Καλεντάρι της 1ης Ιουνίου:
(Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας)

1898: «Δεν ησχολήθη όσον έπρεπε
η ελληνική δημοσιογραφία»
1944: Δύο λόχοι  του Τάγματος Ασφαλείας Αγρινίου
εις τους κάμπους του Αγρινίου

1 Ιουνίου 1898

Η Αθηναϊκή εφημερίδα Σκριπ αφιέρωσε έναν πρωτοσέλιδο εκτενή σχολιασμό στο συνέδριο των Κυριών, που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα εκείνης της χρονιάς, o οποίος διακρίνεται από την έντονη σκωπτική του διάθεση και εύγλωττη ειρωνεία, εκφράζοντας την πατριαρχική δομή της τότε ελληνικής κοινωνίας.

«Δεν ησχολήθη όσον έπρεπε η ελληνική δημοσιογραφία», αναφέρει η εφημερίδα, «εις το ζήτημα του εν Αγρινίω συγκροτηθέντος συνεδρίου των Κυριών. Αι κατ’ αυτό συζητήσεις, αι φιλονικίαι, οι διαπληκτισμοί παρέμειναν οπωσδήποτε ασχολίαστοι, αι δε Κυρίαι, αι οποίαι έπαιξαν πραγματικόν ρόλον  εις το Αγρίνιον, δεν έλαβον την τιμήν να ρεκλαμαρισθούν όσο ήτο δίκαιον υπό του τύπου. Διά τούτο ημείς αναλαμβάνομεν να ταις αποδώσωμεν δικαιοσύνην σήμερον, μνημονεύοντες τα αναδραγαθήματά των και παραδίδοντας εις την αθανασίαν τους λόγους και τα έργα των». Δείτε περισσότερα στο link που ακολουθεί: Αι α-γρινιάζουσαι

1 Ιουνίου 1944

«Στας αρχάς Ιουνίου 1944», αναφέρει στην αναφορά του ο Τολιόπουλος, «και επί 20ήμερον διάστημα, 2 λόχοι  του Τάγματος  διετέθησαν εις τους κάμπους του Αγρινίου προς εξασφάλισιν των κατοίκων διά τον ελεύθερον θερισμόν και αλωνισμόν ως και διά την συγκομιδήν των σιτηρών των». Αυτή η φράση «διά τον ελεύθερον θερισμόν και αλωνισμόν», είναι «όλα τα λεφτά». Δείτε περισσότερα στο link που ακολουθεί Αναφορά Τολιόπουλου (όλα τα κεφάλαια)

 

Φωτογραφία εξωφύλλου: Διπλοτυπία του άρθρου του ΣΚΡΙΠ και μιας φωτογραφίας που δημοσιεύθηκε στο politisonline στις 3 Απριλίου του 2006 με τίτλο: “Ποιες γυναίκες θεωρούνταν σέξι το 1900 – Τα πρότυπα της εποχής”

AgrinioStories