Καλεντάρι – Ἐν Ἀγρινίῳ τῇ 3 Οκτωβρίου…

Καλεντάρι της 3ης Οκτωβρίου:
(Έρευνα – Κείμενα: Λ. Τηλιγάδας)

1923: Ο Μαυρίδης, εκπρόσωπος των προσφύγων Αγρινίου,
στο Πανπροσφυγικό συνέδριο

3 Οκτωβρίου 1923

Την τρίτη μέρα του Πανπροσφυγικού συνεδρίου, το λόγο πήρε πρώτος ο Μαυρίδης, εκπρόσωπος των προσφύγων Αγρινίου, «όστις εξιστόρησε την οικτράν κατάστασιν των εκεί προσφύγων και εζήτησε την συνδρομήν του Πανπροσφυγικού διά την επίτευξιν της εις Μακεδονίαν μεταφοράς των». Ο πρόεδρος του συνεδρίου Ν. Γρηγοριάδης διάβασε ένα τηλεγράφημα από το Αγρίνιο, σύμφωνα με το οποίο σημειώθηκαν έξι (6) θάνατοι από ασιτία στον προσφυγικό συνοικισμό της πόλης. Το συνέδριο διακόπηκε και σχηματίστηκε μια επιτροπή από το Μαυρίδη και το Μισαηλίδη, η οποία πήγε στο υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Απόστολο Δοξιάδη, απ’ τον οποίο πήρε την υπόσχεση ότι θα αναχωρήσει αυθημερόν επιθεωρητής για το Αγρίνιο, ο οποίος θα εξετάσει την κατάσταση. Η ίδια επιτροπή πήρε την εντολή από το συνέδριο να επισκεφτεί τον Κωνσταντίνο Γόντικα, υπουργό Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, για να καταγγείλει ότι οι ιερείς του Αγρινίου αρνούνται να κηδεύσουν τους πρόσφυγες που πεθαίνουν, με αποτέλεσμα αυτοί να παραμένουν άταφοι από 4 έως 5 μέρες.  (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, φύλ. 4.10.1923, Σελίδα 4)

 

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Καφενείο στον Άγιο Κωνσταντίνο

AgrinioStories