Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ζητά Εργοθεραπευτή – Λογοθεραπευτή – Νοσηλευτή/τρια

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας
και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Πρόσωπων
ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου
αναζητά για πλήρη απασχόληση:
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΤΡΙΑ

Για τη θέση του ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

με αρμοδιότητες

• Εφαρμογή στους θεραπευόμενουςαξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας
• Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)
• Σίτιση θεραπευομένων
• Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Τα υποχρεωτικά προσόντα είναι:

• Πτυχίο εργοθεραπείας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
• Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
• Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί επιθυμητό προσόν

Για τη θέση του ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

με αρμοδιότητες

• Αξιολόγηση των παιδιών πριν την εισαγωγή τους στα θεραπευτικά προγράμματα
• Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)
• Εκπαίδευση σίτισης των θεραπευόμενων
• Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Τα υποχρεωτικά προσόντα είναι:

• Πτυχίο λογοθεραπείας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Στρατιωτικές υποχρεώσειςεκπληρωμένες

Προαιρετικά προσόντα:

• Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες
• Μεταπτυχιακές σπουδές στην λογοθεραπεία

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ /ΤΡΙΑ

με αρμοδιότητες

• Φροντίδα των ωφελουμένων
• Υποστηρικτικός ρόλος σε ιατρονοσηλευτικές πράξεις
• Εποπτεία παιδιών διημέρευσης
• Εκτέλεση Διοικητικών καθηκόντων, συναρτώμενων με το νοσηλευτικό έργο
• Διασύνδεση τμημάτων διημέρευσης με ιατρεία

Τα υποχρεωτικά προσόντα είναι:

• Πτυχίο ΝοσηλευτήαπόA.T.E.I
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Ικανότητα διαχείρισης περιστατικών
• Γνώση παροχής πρώτων βοηθειών
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ
• Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Προαιρετικά προσόντα:

• Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές δυσκολίες

 

Για όλες ιις παραπάνω ειδικότητες οι ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 14/8/2023 στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr

 


AgrinioStories