ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου – Αγγελία για επιστημονικό υπεύθυνο

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου αναζητά Ιατρό Φυσίατρο
για την θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου

Κατά την εξέταση των βιογραφικών
θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα

 

- ΕΛΕΠΑΠ γρινίου -

 

Αρμοδιότητες

  • Οργάνωση και διεύθυνση λειτουργίας των θεραπευτικών τμημάτων
  • Εξέταση των εν δυνάμει ωφελουμένων πριν την ένταξη στα αποκαταστασιακά προγράμματα
  • Καθορισμός του θεραπευτικού προγράμματος σε συνεργασία και με την Διεπιστημονική Ομάδα Εποπτεία της προόδου αποκατάστασης των ωφελουμένων
  • Συντονισμός της Ομάδας Αποκατάστασης
  • Διαχείριση αιτημάτων των γονέων
  • Συντονισμός εκπαιδεύσεων του Επιστημονικού Προσωπικού
  • Συντονισμός και εποπτεία της ιατρονοσηλευτικής Υπηρεσίας του Παραρτήματος
  • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

Απαραίτητα προσόντα:

Ειδικότητα Φυσίατρος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 31/01/2024 πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο της ΕΛΕΠΑΠ για περίοδο ίση με την διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, η ΕΛΕΠΑΠ δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση.

 

Διαβάστε περισσότερα
με click στο Posted in Αγρίνιο