Δωδώνη 20 & 21/6 – Συνέδριο για το Θέατρο της Δωδώνης

«Τεχνογνωσία και προβληματισμοί
με αφορμή την αποκατάσταση του θεάτρου της Δωδώνης»

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων
και στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης
στις 20 και 21 Ιουνίου 2023

Συνέδριο με θέμα «Τεχνογνωσία και προβληματισμοί με αφορμή την αποκατάσταση του θεάτρου της Δωδώνης» διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Δωδώνης. Αφορμή για την οργάνωση της επιστημονικής συνάντησης στάθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κάτω κοίλου του θεάτρου της Δωδώνης και των πλευρικών αναλημματικών τοίχων και η απόδοσή του στο κοινό.

Με βασικό πυρήνα το αντικείμενο της συντήρησης, της αποκατάστασης και της ανάδειξης του θεάτρου της Δωδώνης ανοίγει ένας επιστημονικός διάλογος βασισμένος στις εμπειρίες, τους προβληματισμούς, τη δεοντολογία και κυρίως την τεχνογνωσία, που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα επιστημονικά πεδία, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων της ελληνικής επικράτειας.

Η θεματολογία του Συνεδρίου επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα τεχνογνωσίας, δεοντολογίας, συντήρησης, αποκατάστασης, τεχνικών λύσεων, μεθοδολογίας κ.λπ., λιγότερο σε θέματα αμιγώς αρχαιολογικά και αναπτύσσεται ενδεικτικά γύρω από τους εξής άξονες:

  • Απολογισμός του αναστηλωτικού έργου του θεάτρου της Δωδώνης.
  • Παρουσίαση μελετών (στρατηγικών μελετών – πλαισίων ανάδειξης, εξειδικευμένων μελετών αποκατάστασης, μελετών συντήρησης κ.λπ).
  • Παρουσίαση καινοτόμων τεχνικών, μέσων και μεθόδων, και εξοπλισμού κατά την ανάλυση, την αποτύπωση, την τεκμηρίωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης.
  • Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης στις 20 και 21 Ιουνίου 2023.

Επισημαίνεται ότι θα υπάρχει και η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

 

 

 

 

 

 


AgrinioStories