Ενισχύεται η αντικεραυνική προστασία στη Δωδώνη

Ενισχύεται η αντικεραυνική προστασία του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επί της προμελέτης για τη χωροθέτηση και κατασκευή στεγάστρου αντικεραυνικής […]