Διαδ/κή Ημερίδα 29/9 – Διατροφή παιδιών στο Σχολείο

Διαδικτυακή Ημερίδα
από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,
για τη βελτιστοποίηση πρακτικών
στη διατροφή των παιδιών

Το Κοινωνικό Ιατρείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) του Π.Ο.Υ, μέλος του οποίου είναι ο Δήμος μας σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε ένα νέο κύκλοδιαδικτυακών ημερίδων από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, για τηβελτιστοποίηση των πρακτικών στηδιατροφή των παιδιών, με το ακρωνύμιο BEST-REMAP.

Η ανωτέρω δράση στοχεύει στηβελτίωση της σύστασης των τροφίμων, πουκαταναλώνονται από παιδιά στις χώρεςτης Ευρώπης, στη μείωση του αντίκτυπουτης επιβλαβούς διαφήμισης των τροφίμωνστα παιδιά, στη βελτίωση της ποιότηταςτων προσφερόμενων γευμάτων σε δημόσιεςδομές καθώς και στην ενίσχυση της δικτύωσης των εμπλεκόμενων με τηδιατροφή φορέων, σε ευρωπαϊκό καιεθνικό επίπεδο.

Η τρίτη Διαδικτυακή Ημερίδα είναι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00-13:30 με τίτλο: «Προοπτικές και Δυνατότητες για τη Διατροφή των παιδιών στο Σχολείο».

Για να παρακολουθήσετε την ημερίδα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΔΩ

 


AgrinioStories