Χρέωση καθαρισμού οικοπέδων από ξερά χορτάρια

Χρέωση καθαρισμού οικοπέδων
εντός οικισμών
από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει ότι εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, πρέπει να προβούν στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, ενώ πρέπει να προβούν σε ανάλογο καθαρισμό και απομάκρυνση πιθανών άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό και βεβαιώνει σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους τη δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο, βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26.

Για την αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και της επιβολής προστίμων, παρακαλούνται επομένως οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους ή άλλους ακάλυπτους χώρους.

Συμφέρον όλων των πολιτών είναι ένας Δήμος περιποιημένος, καθαρός και ασφαλής που θα τον απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι.

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Μεσολόγγι