ΠΟΜΙΔΑ: Ανεφάρμοστες οι νέες ρυθμίσεις για τον καθαρισμό οικοπέδων!

Την πλήρη αδυναμία των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας να ανταποκριθούν μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, στα νέα μέτρα για την πυροπροστασία και τον καθαρισμό οικοπέδων επισημαίνει […]

Αγρίνιο – Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Δήμος Αγρινίου Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες,νομείς,επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές (α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που […]