Αρχές Δεκεμβρίου επίδομα ανεργίας και Δώρο

Τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου
αναμένεται να πληρωθεί το επίδομα ανεργίας
και το Δώρο Χριστουγέννων
από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα,σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από τις 4 Δεκεμβρίου και μετα θα μπουν στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων τα τακτικά επιδόματα, τα επιδόματα μακροχρόνιων ανέργων και των βοηθημάτων ανεργίας ΟΑΕΔ -ΔΥΠΑ αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, το Δώρο Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους ΟΑΕΔ και στους δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν αυτόματα, με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης των δικαιούχων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.

Όλοι οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΔΥΠΑ και παίρνουν το επίδομα ανεργίας δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων. Ωστόσο το ύψος του δώρου Χριστουγέννων και αν θα τους καταβληθεί ολόκληρο δηλαδή 479 ευρώ εξαρτάται από το πόσο διάστημα ήταν άνεργοι μέσα στο τρέχον έτος.

Το ποσό των επιδομάτων

Ειδικότερα, το ποσό του δώρου Χριστουγέννων που θα πάρουν ισούται με ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας, εφόσον λάμβαναν το επίδομα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή 479 ευρώ. Για τους ανέργους που εργαζόταν με αποδοχές μερικής απασχόλησης το επίδομα Χριστουγέννων αντιστοιχεί σε 359,25 ευρώ, Στην περίπτωση που οι άνεργοι έπαιρναν για διάστημα μικρότερο από το παραπάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. Ο μήνας υπολογίζεται 3 (μέρες) Χ 19,16 ευρώ (ημερήσιο επίδομα) = 58,47 ευρώ. Στην περίπτωση των ανέργων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας για μερική απασχόληση το ανάλογο ποσό είναι 3 (μέρες) Χ 14,37 ευρώ (ημερήσιο επίδομα) = 43,11 ευρώ.

 


Διαβάστε περισσότερες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ που ενδιαφέρουν
κάνοντας clik πάνω στο λογότυπο που ακολουθεί

AgrinioStories