Απαγορεύτηκε η περιφορά των Επιταφίων

Ο Μητροπολίτης εφιστά ιδιαιτέρως
την προσοχήν των εφημερίων
επί της απαγορεύσεως
της νυκτερινής περιφοράς των επιταφίων»

«… επεσκέφθησαν τον σεβασμιότατον μητροπολίτην
και παρεκάλεσαν αυτόν
όπως μη επιμείνη εις την εκδοθείσαν διαταγήν,
την απαγορεύουσαν την περιφοράν του επιταφίου…»

Στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ της 11/3/1952[1] υπάρχει μια ανταπόκριση από την Πάτρα με ημερομηνία 10 Μαρτίου 1952, η οποία, για μια ακόμα φορά[2], μας πληροφορεί για μια παράξενη απαγόρευση του Μητροπολίτη Αιτωλοακαρνανίας Ιερόθεου που αφορούσε… στην περιφορά του επιταφίου.

«Πληροφορίαι εκ Μεσολογγίου μεταδίδουν», αναφέρει το ρεπορτάζ, «ότι τόσον εκεί όσον και εις Αγρίνιον, τας τελευταίας ημέρας, τείνει να δημιουργηθή μία κατάστασις ανώμαλος εξ αφορμής ενεργειών του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερόθεου. Κατά τας εν λόγω πληροφορίας κατόπιν αποφάσεως των δημοτικών συμβουλίων των δύο πόλεων, οι Δήμαρχοι τούτων, επί κεφαλής επιτροπών, επεσκέφθησαν τον σεβασμιότατον μητροπολίτην και παρεκάλεσαν αυτόν όπως μη επιμείνη εις την εκδοθείσαν διαταγήν, την απαγορεύουσαν την περιφοράν του επιταφίου καθ’ όσον πρόκειται περί πατροπαράδοτου θρησκευτικού εθίμου, τηρουμένου εις ολόκληρον την Ελλάδα και η κατάργησις του οποίου θα δημιουργήση αντίθεσιν μεταξύ της κοινής γνώμης και της εκκλησίας.

Παρά ταύτα, ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης επέμεινεν ανενεδότως εις τας απόψεις του. Ευθύς μετά τα ανωτέρω διαβήματα και εις απάντησιν τούτων, διά της υπ. αριθ. 336 εγκυκλίου του προς τους εφημερίους της περιφερείας της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας ενετάλη, όπως η ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής αρχίση την 6:45 η δε περιφορά των επιταφίων γίνη πέριξ των προαυλίων των Ναών, διαρκέση δε κατ’ ανώτατον όριον 30 λεπτά. Ο Μητροπολίτης εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχήν των εφημερίων επί της απαγορεύσεως της νυκτερινής περιφοράς των επιταφίων.

Το γεγονός τούτο γνωσθέν προκάλεσεν αλγεινήν εντύπωσιν. Λέγεται ότι επικρατεί σκέψις περί συγκροτήσεως συλλαλητηρίων. Προ της ανωτέρω καταστάσεως και των εξ’ αυτής δημιουργημένων συνεπειών, κατά τας αυτάς πάντοτε πληροφορίας μας οι κ.κ. βουλευταί της περιφέρειας, απεφάσισαν να προβούν εις έντονα διαβήματα προς την Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και την Κυβέρνησιν προς πρόληψιν θλιβερών ενδεχομένων,  συνεπεία του «ακάμπτου πείσματος» του ιεράρχου Αιτωλοακαρνανίας».

 

ΕΜΠΡΟΣ της 11/3/1952

 

Ακολουθούν κι άλλα αποκόματα από φύλλα εφημερίδων εκείνης της χρονιάς (1952), που μεταφέρουν ως τις μέρες μας το ασύνηθες κλίμα εκείνων των ημερών.

 

 

 

 

 

 

Ήταν από τα απίστευτα κι όμως αληθινά. Και εκείνη τη χρονιά (1952) και την επόμενη (1953), ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Ιερόθεος, δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στους πιστούς του νομού με την απαγόρευση της περιφοράς του επιταφίου.

 

1. ΕΜΠΡΟΣ 11/3/1952, Περίοδος Β΄, Αρ. Φυλ. 2151, Σελίδα 4 | 2. Δείτε ΕΔΩ
Φωτογραφία: Ο Ιερόθεος με τους «συν αυτώ»
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα Μαρτυρίες
με click πάνω στην κάρτα που ακολουθεί
ή στο Posted in Μαρτυρίες

One thought on “Απαγορεύτηκε η περιφορά των Επιταφίων

Comments are closed.