Ανοικτή επιστολή Σολτάτου σε Φαρμάκη (Μήπως και συγκινηθεί!)

Ανοικτή επιστολή
προς τον κ. Νεκτάριο Φαρμάκη έστειλε σήμερα 4/5.
ο κ. Γιώργος Σολτάτος
με την επισήμανση εντός παρενθέσεως: Μήπως και συγκινηθεί!

Γιώργος Β Σολτάτος
Εκλεγμένος ΑντιπρόσωποςΤΟΕΒ Παραβόλας
Πρώην: Νομαρχιακός και Περιφερειακός Σύμβουλος

(Ταχυδρομική διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 35Α Αγρίνιο)

Αγρίνιο 4  Μαη 2023

«Προς: κ. Προς: κ. Νεκτάριο Φαρμάκη Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας – Πάτρα

Ανοικτή επιστολή. (Μήπως και συγκινηθεί)!

Αξιότιμε  Κύριε  Περιφερειάρχη,
Αγαπητέ Νεκτάριε.

Την 9η Νοέμβρη 2022 σας έστειλα την παρακάτω επιστολή με τα όσα αναφέρονται σε αυτή και που έχουν ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχη.

Σου υπενθυμίζω το παρακάτω έγγραφό μου που κοινοποιήθηκε σε εσάς  και με το οποίο στην τελευταία παράγραφο σας ζητούσα να μου γνωστοποιήσετε τι απόψεις σας για τα θέματα που έθετα.

Μέχρι σήμερα τόσο από την υπηρεσία, όσο και απο εσάς, δεν έλαβα καμία απάντηση!

Εύλογα λοιπόν μου δημιουργείται η εντύπωση ότι: ή δεν υπάρχουνε τα έγγραφα που ζητώ ή οι υπηρεσίες και εσείς, γράφετε στα παλιά σας  υποδήματα, τους πολίτες, ακόμα και όταν είναι εκλεγμένοι και ενεργοί πολίτες.  Αν συμβαίνει αυτό, αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει  με τους απλούς κατοίκους  της  Περιφέρειας.  Αυτό ειλικρινά θέλω να μην το πιστέψω .

Επανερχόμενος λοιπόν, παρακαλώ να μου χορηγηθούν τα έγγραφα που ζητάω, (αν υπάρχουν, γιατί  αν δεν υπάρχουν, δημιουργείται τεράστιο θέμα λειτουργίας της υπηρεσίας , που ελπίζω να κατανοείς) .

Σημειώνω ότι δεν είμαι διατεθειμένος να σταματήσω να αναζητώ τις ευθύνες ,για ενέργειες ή παραλείψεις, δημόσιων λειτουργών οι οποίες (πράξεις ή παραλήψεις ), οδήγησαν στην κατάσταση που ο Οργανισμός έχει περιέλθει. (Διακοπή παροχής ρεύματος στα αντλιοστάσια με συνέπεια την καταστροφή της ελαιοπαραγωγής φέτος και των καλλιεργειών γενικότερα ,αφού οι παραγωγοί δεν προέβησαν σε εποχιακές καλλιέργειες, μετά την ενημέρωση τους, για τη  διακοπή παροχής ρεύματος. )!

Η Σιωπή δεν με απογοητεύει, απεναντίας με κάνει ποιό ισχυρό και με θωρακίζει και με θυμό.

Διατηρώ το δικαίωμα μου να δημοσιοποιήσω αυτή την επιστολή, όταν και δια όποιου τρόπου θεωρήσω πρόσφορο.

 


“Γιώργος Β. Σολτάτος
Αντιπρόσωπος  ΤΟΕΒ Παραβόλας. Παραβόλα  6η Σεπτέμβρη  2022
(Ταχυδρομική διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 35Α Αγρίνιο)

Προς: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας
Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης της Γεωργίας Αγρινίου – Αγρίνιο

Θέμα:  Χορήγηση κυρωμένων εγγράφων .

Σχετ: 1. ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑΙΤ/167241/25161/14.6.2022/Τμήματός σας!
Σχετ: 2. Αριθμ. Πρωτ.234 / 12.7.2022 ΤΟΕΒ Παραβόλας
Σχετ: 3. ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑΙΤ/243306/34217/18.8.2022/Τμήματός σας!

Αξιότιμ. Κύριοι/ες,

Με μεγάλη έκπληξη έλαβα χθες, το υπ αριθ. 3 σχετικό έγγραφό σας! Η έκπληξή μου προκύπτει από δύο βασικούς λόγους: Ο πρώτος : Η ταχύτητα με την οποία απαντήσατε στο σπο 14/7/2022,αφού πέρασαν μόλις  πενήντα μέρες από την υποβολή του αιτήματος,  (πιστεύω οτι δεν θα διαψευτώ, διαπιστώνοντας, ότι το ίδιο κάνετε σε όλα τα αιτήματα που σας υποβάλλονται, απο άλλους και για οποιαδήποτε αιτία), και ο δεύτερος γιατί με ενημερώνεται ότι  μου απαντήσατε στο αίτημά μου  με το σχετικό υπ αριθμ. 1 έγγραφό σας!

Την μεν ταχύτητα ας την κρίνουν (αν θέλουν και μπορούν), οι “θεμελιωτές” του “Επιτελικού  Κράτους “, το δε περιεχόμενο θα μου επιτρέψετε να το κρίνω σαν φορολογούμενος πολίτης που θεωρώ ότι ζω σε Κράτος Δικαίου και Δημοκρατίας!

Σας ανέφερα λοιπόν στο από 14/7/2022 ,αίτημά μου ότι:

“Με το 2. Σχετικό έγγραφο του, ο ΤΟΕΒ Παραβόλας,  (που κοινοποιήθηκε και σε σας), μου χορήγησε σχετικά έγγραφα που ζητούσα  και μου γνωστοποίησε  τον τρόπο, ενημέρωσή μου για όλα τα άλλα, πραγμα που το αποδέχομαι!

Όμως, όπως ο Οργανισμός με ενημέρωσε, δεν του έχει παραδοθεί ούτε εντολή ελέγχου ούτε πόρισμα ελέγχου, μέχρι σήμερα! Ως εκ τούτου,  επανέρχομαι και παρακαλώ όπως,  μου χορηγήσετε κυρωμένα αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων :

    1. Την εντολή ελέγχου που προσδιορίζει και τα μέλη του ελεγκτικού οργάνου.
    2. Αντίγραφο του πορίσματος που προφανώς συνέταξαν.

Το ότι συνέταξαν πόρισμα, σαφώς προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑΙΤ/125877/18074/19.5.2022,έγγραφο σας ,που κοινοποιήθηκε στον ΤΟΕΒ Παραβόλας. Στο συγκεκριμένο έγγραφο υπάρχουν “αξιολογήσεις” , που αν δεν αναφέρονται σε πόρισμα, θεωρώ, ότι είναι εντελώς “αυθαίρετες”, που χρειάζονται διερεύνηση. Συγκεκριμένα: Στο 1γ του εγγράφου αναφέρετε ότι οι “πληρωμές στην ΔΕΗ δεν είναι οι απαιτούμενες “.

Στο σημείο 2 ,αναφέρετε ότι ο Οργανισμός “δεν έχει προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την αύξηση της εισπραξιμότητας…κλπ.”. Επομένως ,θεωρώ ότι υπάρχει πόρισμα το οποίο δεν κοινοποιήθηκε στον Οργανισμό, αλλά (άγνωστο γιατί), βρίσκεται στην υπηρεσία σας!

Και προκύπτει το ερώτημα: Υπάρχουν και άλλα “πορίσματα” ,παρελθόντων ετών που δεν έχουν κοινοποιηθεί στον Οργανισμό; Έχουν γίνει και άλλοι έλεγχοι και πότε στον Οργανισμό τα προηγούμενα Χρόνια;

Τα παραπάνω έγγραφα μου είναι απαραίτητα ,προκειμένου να ενημερώσω με ευθύνη τους αγρότες μέλη, δεδομένου πως ως έχω διαπιστώσει, δεν έχουν σχεδόν καμία ενημέρωση,  με αποτέλεσμα να γίνονται “δέκτες ” παραπληροφόρησης , που δεν τιμούν ούτε τους νυν, ούτε τους πρώην διοικούντες , την προϊσταμένη Υπηρεσία και την Περιφερειακή Διοίκηση!

Ευελπιστώ ότι δεν θα χρειαστεί, να προβώ σε “ένδικους λόγους “, να μου δοθούν τα αιτούμενα έγγραφα, πράγμα το οποίο απεύχομαι, να αναγκαστώ να το κάνω!

Εσείς  απαντήσατε, ό,τι μου απαντήσατε το υπό αριθμό 1 σχετικό!»!

Αξιότιμοι Κύριοι/ες!

Οι πιθανές πράξεις ή παραλήψεις και  της Υπηρεσίας σας,(ως εποπτεύουσας), τα χρόνια που είχε αυτή την αρμοδιότητα,  πιθανότατα εκτιμώ, οδήγησαν στην τραγική κατάσταση στην οποία περιήλθε ο Οργανισμός τα προηγούμενα χρόνια!

Δεν ζήτησα “διαταγές της Υπηρεσίας σας” , που να αφορούν προσωπικά δεδομένα των Υπαλλήλων ! Ζήτησα έγγραφα που αφορούν την λειτουργία του Οργανισμού, του οποίου και μέλος είμαι και εκλεγμένος Αντιπρόσωπος! Παρακαλώ (και για τελευταία φορά) , όπως “ΑΜΕΣΑ ” , μου χορηγήσετε τα αιτούμενα έγγραφα, πριν προβώ σε άλλες ενέργειες (που απεύχομαι)!

Παρακαλώ  να έχω  τις απόψεις του  κ.  Περιφερειάρχη, στον οποίο κοινοποιώ το παρών αίτημά μου!

Με τιμή
Γιώργος  Β  Σολτάτος

Κοιν. 1. ΤΟΕΒ Παραβόλας.
2 Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Την παρούσα επιστολή κοινοποιώ και στον ΤΟΕΒ Παραβόλας και στην  Υπηρεσία.

Με τιμή
Γιώργος Β.  Σολτάτος


 

Κοιν: 1. ΤΟΕΒ Παραβόλας
2. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού & Εκμηχάνισης Γεωργίας Αγρινίου.

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη!
Αγαπητέ Νεκτάριε !

Η επί χρόνια αδράνεια σας διαπιστώνω,  προφανώς δεν σχετίζεται με την ” ανεπάρκεια σου”, αλλά δυστυχώς και στην έλλειψη του οφειλόμενου σεβασμού  προς τους πολίτες της Περιφέρειας η οποία έχει την ατυχία να “καθορίζεις” εν μέρει τις τύχες της!

Αγνοείσατε επανειλημμένα τα αιτηματά μου που και δίκαια είναι και επιβαλλόμενα από τον ρόλο που οι αγρότες μου ανέθεσαν ! Πρόσφατα, δίκην κορκοδείλου,  στείλατε επιστολή για την μη παροχή ρεύματος στα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ,  όταν το θέμα είναι μεγάλο και η “ανυπαρξία σας”, το έκανε τεράστιο!

Συγκεκριμένα για τον ΤΟΕΒ Παραβόλας, την ευθύνη για την συσσώρευση χρεών φέρει συγκεκριμένη Διοίκηση όπως συνολικά τρεις εκθέσεις ελέγχου έχουν καταλογίσει και που εκκρεμούν (βαλτώσει; ) από χρόνια στην Δικαιοσύνη!

Ανακοινώσατε πανηγυρικά την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας  της οποίας η πορεία χάθηκε στο δρόμο! Μοιράζετε “γυάλινες χάντρες ” και καθρεφτάκια μέσω του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0  σε φιέστες!

Καλή τύχη κε Περιφερειάρχη!
Η “ανυπαρξία σας ” θα σας συνοδεύει!

Γιώργος Β Σολτάτος»

 


AgrinioStories