Ανοικτή επιστολή προς τον κ. Νεκτάριο Φαρμάκη έστειλε σήμερα 4/5. ο κ. Γιώργος Σολτάτος με την επισήμανση εντός παρενθέσεως: Μήπως και συγκινηθεί! Γιώργος Β Σολτάτος […]