Αιτωλοακαρνανία – 106 εμβόλια στις 17/5

Την Τρίτη, 17 Μαΐου, έγιναν 472 εμβόλια στη Δυτική Ελλάδα
εκ των οποίων τα 106 στην Αιτωλοακαρνανία

Μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία, οι εμβολιασμοί που πραγματοποιήθηκαν και στους τρεις νομούς της Δυτικής Ελλάδας ήταν:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 335.819 (+106 την 17/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 126.644 (+1 την 17/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 121.834 (+7 την 17/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 94.934 (+98 την 17/05/2022)

ΑΧΑΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 582.184 (+253 την 17/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 224.203 (+2 την 17/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 213.859 (+8 την 17/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 158.097 (+243 την 17/05/2022)

ΗΛΕΙΑ

   • Σύνολο εμβολιασμών…………………………………………… 254.345 (+113 την 17/05/2022)
   • Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση……………………………… 97.689 (+7 την 17/05/2022)
   • Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών………………….. 94.636 (+5 την 17/05/2022)
   • Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης……………. 69.242 (+101 την 17/05/2022)

 


AgrinioStories