Αγρίνιο – Ερωτηματολογίο για την Προσβασιμότητα

Ο Δήμος Αγρινίου συντάσσει
Σχέδιο γαι την Αστική Προσβασιμότητα (Σ.Α.Π.),
για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
εντός των διοικητικών του ορίων
για τους δημότες και τους  επισκέπτες

Ο Δήμος Αγρινίου συντάσσει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), προκειμένου να εξασφαλίσει  ένα σύνολο διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών του ορίων για τους δημότες και τους  επισκέπτες.

To σχέδιο αφορά στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του δήμου και στα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα. Ενδεικτικά θα προταθούν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, πλατείες, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια, οδοί ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδρομοι, διαβάσεις πεζών, υποδομών με κατάλληλες κλίσεις σε επιλεγμένα σημεία για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ κ.λπ.)

Κατά τη διαδικασία σύνταξης του Σ.Α.Π. είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση με στόχο την καταγραφή των απόψεων και προτάσεων  φορέων και πολιτών, για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του δήμου και ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του σχεδίου της αστικής προσβασιμότητας στον Δήμο. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Δυνατότητα συμμετοχής έως  Δευτέρα 03/07/2023

Μπορείτε να βρείτε το Ερωτηματολόγιο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: ΕΔΩ

 

 


AgrinioStories