Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

Στόχος του Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας είναι να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμωνμετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες καικοινωφελείς χρήσεις Ο […]

Μεσολόγγι – Διαβούλευση Αστικής Προσβασιμότητας

Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου  Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου συντάσσει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) σύμφωνα με το […]

Αγρίνιο – Σε διαβούλευση το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

Βγήκε σε διαβούλευση το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Ο Δήμος Αγρινίου συντάσσει Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), προκειμένου οργανωμένα να παρέχει στους δημότες και  τους επισκέπτες […]