Ξηρόμερο 30/1 – Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30/1
το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Ξηρομέρου

Με πρόσκληση που έστειλε στα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Απόστολος Ντίνος, καλεί στη συνεδρίαση του οργάνου τη Δευτέρα 30/1.

Σύμφωνα με την πρόσκληση:

«Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την τριακοστή (30η) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • 1. Καθορισμός τελών χερσαίας ζώνης λιμένα Αστακού έτους 2023.
  • 2. Καθορισμός αντίτιμου παροχής ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος έτους 2023.
  • 3. Υποβολή στο Δ.Σ. έγκρισης εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου τριμήνου έτους 2022.»

 


AgrinioStories