Το Αγρίνιο του 1875 – Οι Δημόσιες υπηρεσίες και η αγορά

Το Αγρίνιο του 1875 (Κοινωνία και οικονομία)
Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες,
βιομήχανοι, έμποροι, καταστήματα, επαγγελματίες και τεχνίτες
της αγοράς της πόλης στα 1875

 • της Λένας Γιαννακοπούλου – Τριανταφυλλίδη
  Πηγή: «Ρίζα», τεύχος 45, σελ 44,  Ιούνιος 2002
  Δείτε ΕΔΩ το 1ο μέρος.

Αρχαί και Γραφεία Δημόσια

Α’ Διοικητικοί

 • Επαρχείον, εις την Κεντρικήν Πλατείαν παρά τη εισόδω της πόλεως, θέσις Καριές.
 • Εφορία, πλησίον του Ναού της Ζωοδόχου Πηγής.
 • Ταμείον, πλησίον του Ναού της Ζωοδόχου Πηγής.

Β’ Δικαστικοί

 • α’. Δικαστήρια
 • Ειρηνοδικείον, εις θέσιν Τρουμπέ, κατά την Αγοράν. Συνεδριάζει Δεύτερον και Σάββατον πολιτικάς, και Τετάρτην ποινικάς υποθέσεις.
 • Υποθηκοφυλακείον, εις το Ειρηνοδικείον.
 • β’ Συμβολαιογραφεία
 • Γεωργοπούλου Γ., εις το κέντρον της Αγοράς. Έχει τ’ αρχεία απάντων των προ αυτού Συμβολαιογράφων.
 • Μητσοπούλου Δημ., κατά την Αγοράν.
 • Γ’ Στρατιωτικαί
 • Υπομοιραρχία, κατά την Αγοράν.
 • Φρουραρχείον, κάτωθεν του Επαρχείου, παρά τη εισόδω της πόλεως.

Δημοτικοί

 • Δημαρχείον, κατά την Αγοράν, πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής. Δήμαρχος Γρ. Στάικος.
 • Αστυνομία, υπό το Δημαρχείον.

Εκπαιδευτικά Καταστήματα

 • α’. Δημόσια
 • Ελλ. Σχολείον, κατά την θέσιν Τρουμπέ. β’. Δημοτικά
 • Αλληλοδιδακτικόν Σχολείον, Αρρένων. Κατά την Ανατολικήν πλευράν της Κεντρικής Πλατείας.
 • Αλληλοδιδακτικόν Σχολείον, Κορασιών. Κατά την θέσιν Τρουμπέ πλησίον του Ελλ. Σχολείου.

Επιστήμονες

 • α’. Δικηγόροι
 • Ανδριόπουλος Βασίλ., πλησίον της κεντρικής πλατείας.
 • Κατσιλάκης Ν., πλησίον του Σχολαρχείου.
 • Μανόπουλος Ιω., πλησίον της κεντρικής πλατείας.
 • Στάικος Δημ., κατά την Αγοράν.
 • Τριανταφυλλίδης Γ. Κωνστ., πλησίον της κεντρικής πλατείας.
 • Τριανταφυλλίδης Ν., πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • β’. Ιατροί
 • Γούναρης Αριστείδης, κατά την θέσιν Τρουμπέ, πλησίον του Σχολαρ¬χείου.
 • Θεοφανίδης Ιω., κατά την κεντρικήν πλατείαν.
 • Μπέλος Μιχ., κατά την Αγοράν.
 • Παππαγιανάκης Επαμ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Φαρμάκης Ν., κατά την Ζωοδόχον Πηγήν.
 • γ’. Φαρμακοποιοί
 • Ασημακόπουλος Διονύσιος, εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Παπαγιάνης Γεώρ., εις το κέντρον της Αγοράς.

Τράπεζα

 • Υποκατάστημα της Εθν. Τραπέζης, Διευθυντής Επ. Μεγαπάνος κατά την Αγοράν.
 • Τοκισταί
 • Λιάπης Κωνστ., εις το κέντρον την Αγοράς.
 • Μπαμπασούλης Γεώρ., εις το κέντρον της πόλεως.
 • Περιβολαρόπουλος Αθ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Τριανταφυλλίδης Ιω., πλησίον του Δημαρχείου.
 • Τσακανίκας Αθ., πλησίον του υποκ. της Εθνικής Τραπέζης.

Παραγγελειοδόχοι

 • Γεωργιάδης Νικόλ., κατά την κεντρικήν πλατείαν. Παραγγελειοδόχος καπνών.
 • Παππαγιάνης Σπυρ., κατά την Αγοράν. Παραγγελιοδόχος ζώων.
 • Σπυρόπουλος Οεόδ., κατά την Αγοράν παραγγελιοδ. καπνών.
 • Σταμούλης Κώστας, κατά την Αγοράν παραγγελιοδ. καπνών.

Ζαχαροπλαστεία, Καφενεία και Ξενοδοχεία

 • α’. Ζαχαροπλαστεία
 • Τριανταφυλλοπούλου Θεόδ., εις το κέντρον της Πλατείας.
 • β’. Καφενεία
 • Αργιαδίτη Δημ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Δαβαρούκα Γεώρ,, εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Μεταξά Επαμ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Σβολοπούλου Επ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Χάσκαρη Χρ., πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • γ΄.  Ξενοδοχεία
 • Αξάμη Κωνστ., εις θέσιν Τρουμπέ. Δωμάτια δι’ ύπνον μετά φαγητού.
 • Μανθοπούλου Γεώρ., εις το κέντρον της Αγοράς. Δωμάτια δι’ ύπνον μετά φαγητού.

Έμποροι

 • α’. Ζώων (Ζωέμποροι)
 • Αδαμόπουλος Αθ., κατά την Αγοράν.
 • Ζήκος Νικόλ., εις θέσιν Ντούτσαγα.
 • Ντράβαλης Αθ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Σαμώτης Σπ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Σταυροθανάσης Στράτος, κατά την Αγοράν.
 • β’. Καπνών
 • Αλεξανδρής Δημ.
 • Γιόνας Χρ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Καπετανάκης Ν., πλησίον της κεντρικής Πλατείας.
 • Κωστόπουλος Βασίλ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Τζαχρήστος Χρ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Τσίκαρης Αθ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • γ’. Ξυλείας
 • Αναστασίου Μιχαήλ, εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Ζήσης Στέριος, πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • Σαμώτης Αναστ., πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • δ’. Προϊόντων
 • Κουσιάδης Αθ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Μπουκογιάννης Ιω., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Σαμώτης Δημ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Τριανταφυλλίδης Ιω., πλησίον του Δημαρχείου.
 • Τσακανίκας Αθ., πλησίον του υποκ. της Εθνικής Τραπέζης.
 • ε’. Υφασμάτων
 • Ασημακόπουλοι Αδελφοί, εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Γιακάς Στέριος, πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • Γούναρης Ιω., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Ζαφειρόπουλος Γ., εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Καβαδίας Ιω., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Κασόλας Δημ., εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Κέντρου Ευανγ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Ως και Αρνοδερμάτων και Γουναρικών.
 • Κουσιάδης Αθ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Λιάπης Κωνστ., ομοίως.
 • Λουλάς Λάμπρος, ομοίως.
 • Μουτακόπουλος Εμμ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Μποσκογιάννης Χρ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Περιβολαρόπουλος Αθ., κατά την Αγοράν.
 • Σαμώτης Δημ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Σπανός Νικόλ., ομοίως.
 • Σωχαρίτης θεόδ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Τζωρτζόπουλος Σπυρ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Τριανταφυλλίδης Ευανγ., εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Χαβέλας Γ., ομοίως.
 • Χρύσανθος Χρ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • ς•’. Παντοπώλαι
 • Αλεξίου Σπυρ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Αναγνωστόπουλος Ιω., ομοίως.
 • Ασημακόπουλος Κωνστ., κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Αυγέρης Νικόλ., ομοίως.
 • Βασιλείου Αριστ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Γιαννουτσος Δημ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Δαβαρούκας Χριστόδ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Καλαμάρης Κ., πλησίον τ ου Υποκατ. της Εθν. Τραπέζης.
 • Καραμμανόπουλος Β., κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Κουτσούκης Κωνστ., κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Ματραλής Λεωνίδας, ομοίως.
 • Πάνος Σ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Παπαγιάννης θεόδ., ομοίως.
 • Παππαδόπουλος Απόστ., κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Παππασάικας Κωνστ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Παπαστράτου Αναστ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Παππασωτηρόπουλος θεόδ., ομοίως.
 • Παππαφώτης Ντούλας, κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Ραυτόπουλος Κωνστ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Ρόκας Αθ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Σοσμάνης Ιω., κατά το κέντρον της Αγοράς.
 • Σοομάνης Παναγ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Σπυρόπουλος Σπ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Σταθόπουλος Ευθ., κατά την Ζωοδόχον Πηγήν.
 • Τσάνης Αθ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • Χαμαμτζόπουλος Ν., κατά την θέσιν Τρουμπέ.

Βιομήχανοι

 • α’. Αρτοποιοί
 • Δημάκης Κώστας, εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Ζήκος Γεώρ., εις την είσοδον της πόλεως.
 • Ντήνος Ι., πλησίον του υποκαταστ. της Τραπέζης.
 • Ρώκος Παναγ., κατά την Ζωοδόχον Πηνήν.
 • β’. Βυρσοδέψαι
 • Αλεξανδρόπουλος Γεώρ., εις την είσοδον της πόλεως, κατά την θέσιν Ντούτσαγα.
 • Αναστασίου Γιοβανος, εις την είσοδον της πόλεως, κατά την θέσιν Ντούτσαγα.
 • γ’. Οινοπνευματοποιοί
 • Κουτσούκης Κ, εις το κέντρον της Αγοράς.
 • Μπακογιάννης Ι., εις το κέντρον της πλατείας.
 • Παππασωτηρόπουλος θ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • δ’. Υποδηματοποιοί
 • Γκίνος Φώτιος, πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • Σαρρής Ι., ομοίως.
 • ε’. Χρυσοχόοι
 • Μεταξάς Γούλας, πλησίον του υποκατ. της Τραπέζης.
 • Νταβαρούκας Ν,, εις το κέντρον της πλατείας.
 • Τζαχρήστος Χρ., κατά την Ζωοδόχον Πηγήν.
 • ς’. Ωρολογοποιοί
 • Σερίφης Λάζαρος, εις το κέντρον της πλατείας.

Τεχνίται

 • α’. Ελληνορράπται
 • Αναστασίου Πάνος, εις το κέντρον της πλατείας.
 • Καρότσης Αναστάσιος, εις το κέντρον της πλατείας.
 • Ρένκος Τοσούλης, πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • β’. Ευρωπαϊκών ενδυμάτων ράπται
 • Δούκας Αλέξης, κατά την είσοδον της πόλεως, πλησίον του Επαρχείου.
 • γ’. Σανδαλοποιοί
 • Αναστασίου Νικόλ., πλησίον της Ζωοδόχου Πηγής.
 • Γιαννακόποντλος Χρ., κατά την θέσιν Τρουμπέ.
 • Μεταξάς Κωνσταντ., κατά την Ζωοδόχον Πηγήν.
 • Μουστακόπουλος Στέφος, ομοίως.
 • Νάστης Βασίλειος, ομοίως.
 • Παππούλιας Ν., εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Σακελλαρόπουλος Μήλιος, εις την θέσιν Τρουμπέ.
 • δ’. Σιδηρουργοί
 • Γεροπάντας Ν., εις θέσιν Τρουμπέ.
 • Καραπάνος Αντώνιος, ομοίως.
 • Καραπάνος Ι., ομοίως.

 

Φωτογραφία ανάρτησης: Πλατεία Αγοράς (σημερινή Ειρήνης)


AgrinioStories

 

One thought on “Το Αγρίνιο του 1875 – Οι Δημόσιες υπηρεσίες και η αγορά

Comments are closed.