Καταγραφή αδειούχων πωλητών υπαιθρίου εμπορίου στο  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.)   Ενημερωτικό Δελτίο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   Από […]