Χρέη σε Δήμους και «αυτόματη» φορολογική ενημερότητα

Φορολογική ενημερότητα:
Πώς θα γίνεται “αυτόματη” έκδοση
μετά την εξόφληση των χρεών προς Δήμους

Μέσα στο τρέχοντα μήνα ενεργοποιείται η σχετική υπηρεσία στους δήμους, που με διαλειτουργικές διαδικασίες, θα επιτρέπει την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για όσους φορολογούμενους εξοφλούν ή ρυθμίζουν τα χρέη τους.

Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνουν άμεσα την φορολογική ενημερότητα που είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δημοσίου.

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα θα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί η φορολογική διοίκηση για την εξόφληση της οφειλής σε περίπτωση, που ένας φορολογούμενος προχωρήσει στην εξόφληση ενός χρέους σε εκκρεμότητας, και στη συνέχεια να εκδοθεί φορολογική ενημερότητα. Κάτι που οδηγεί, βέβαια, σε καθυστερήσεις, αφού η επικοινωνία μεταξύ των φορέων γίνεται με εσωτερική αλληλογραφία είναι χρονοβόρα με αποτέλεσμα να μετατίθεται χρονικά η έκδοση του πιστοποιητικού.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, προβλέπεται ότι έως τα τέλη του Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα που θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαλειτουργικότητας και έτσι οι πολίτες που έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους θα λαμβάνουν χωρίς καμία καθυστέρηση το αποδεικτικό.

Υπάρχει, όμως και η “άλλη όψη” του νομίσματος. Όσοι και όσες συσσωρεύουν χρέη στους δήμους, είτε από κλήσεις, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, θα αντιμετωπίζουν, μέσα από τη νέα αυτή “αυτόματη” και διαλειτουργική διαδικασία, άμεσο μπλοκάρισμα στην έκδοση της φορολογικής ενημερότητας.

Οι αλλαγές

Σημειώνεται ότι με το νέο σύστημα:

Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας ισχύος μέχρι και δύο μηνών για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών

Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, μόνο εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών.

Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, εάν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα (δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας), εφόσον η αρχή αυτή χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαλειτουργικότητας για να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεπάγονται τη δέσμευση ενημερότητας, καθώς και για την τακτοποίηση των οφειλών, που συνεπάγονται άρση της δέσμευσης ενημερότητας.

Αν ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, μπορεί να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Η Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών. Ειδικά για μεταβίβαση ακινήτου το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος, είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμψηφισμού, εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία, βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής ή κατατίθεται για τη μεταβίβαση ακινήτου. Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται στην υπηρεσία που εξέδωσε τη βεβαίωση το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος και μέχρι του ύψους της οφειλής.
Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, μπορεί, με γραπτή συναίνεση του Διοικητή, να μην χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του.

Πηγή: news247.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *