Ο Εύηνος είναι ποτάμι της Αιτωλίας. Οι πηγές του βρίσκονται στα βουνά Κόρακας και Τσεκούρι, κοντά στην Αρτοτίνα του Κώστα Σακαρέλου Διασχίζοντας το ανάγλυφο της […]