Το Χαλικιώτικο ρέμα αποτελεί τον δεύτερο κύριο κλάδο του ποταμού Φιδάκια και η λεκάνη απορροής του καθορίζεται από τις κορυφές του Παναιτωλικού όρους Μαλοβούνι δυτικά, […]