Το Qatargate προκάλεσε συντριπτικά κατάγματα στο σώμα του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και γενικότερα στην ιδέα της Ευρωπαϊκής ιδέας και ολοκλήρωσης “Την δόξα πολλοί εμίσησαν, το  χρήμα […]