Η Ολυμπία Βικάτου έχει προταθεί στα Πρόσωπα της Χρονιάς από την εφημερίδα «Πελοπόννησος» Τα «Πρόσωπα της Χρονιάς» αποτελούν μια πρωτοβουλία του δημοσιογραφικού οργανισμού της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ […]