Αιτήματα επιχορηγήσης δράσεων πολιτισμού για το 2022

Το Υπουργείο Πολιτισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή και παροχής αιγίδας για δράσεις Σύγχρονου Πολιτισμού, Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού […]