Ν. Φαρμάκης: «Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας…. έχει σπάσει όλα τα κοντέρ!» Με αλλαγή φιλοσοφίας και αξιοποίηση κάθευπαρκτής δυνατότητας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της […]