Ο Παπαπέτρου, ο Παπαστράτος και ο Ριζοσπάστης

«Οι υποψήφιοι γερουσιαστές και καπνέμποροι, Αν. Παπαπέτρος και Ι. Παπαστράτος γυρίζουν στους δρόμους και στους συνοικισμούς και σκορπούν φιλόφρονα μειδιάματα και ύποπτα κεράσματα στους αγρότες […]