6 Οκτωβρίου 2022

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Ποίηση: Δύναμη αλλαγής

«Θεωρώ πως η ποίηση δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μπορεί να αλλάξει τις συνειδήσεις των ανθρώπων, που φτιάχνουν...