Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου στο Νοσοκομείο Λευκάδας: Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του τμήματος Αιμοδοσίας Τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του τμήματος Αιμοδοσίας λόγω έλλειψης νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, […]