Ο Αναγνώστης Μοναρχίδης δεν ήταν άγνωστος στις κυρίαρχες οικογένειες της Δυτικής Ελλάδας, από την εποχή ακόμα της εξόδου του Μεσολογγίου Στις 10 Μαΐου του 1833 […]