Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ενημερώνει ότι τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74697/861/14.07.2020 […]