Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την Αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Προτάσεις προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες, που απαντούν στις ανάγκες του […]