Τμήματα Γεωπονικών Σχολών χωρίς Επαγγελματικά Δικαιώματα

Σε απόγνωση χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι Γεωπονικών σχολών Η πολιτεία δεν τους αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα, που δικαιούνται. Eπιτακτική ανάγκη και απαίτηση για άμεση έκδοση […]