ΠΔΕ – Ανατέθηκαν τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ολοκλήρωσε τις  διαγωνιστικές διαδικασίες για τη μεταφορά μαθητών Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές  διαδικασίες και ανατέθηκαν στους προσωρινούς […]