Η ταχύτητα της διάδοσης της πληροφορίας έχει οδηγήσει σε μια πραγματικότητα στην οποία κάθε νέο ερώτημα που προκύπτει, ξεχνιέται και ξεπερνιέται χωρίς να απαντηθεί του […]